Phần mềm đổi giờ hoạt động Komatsu

Webmaster

Administrator
Credits
949
Phần mềm này là phần mềm đổi file Hex cho IC giờ Komatsu . Bạn cần những công cụ có thể đọc được IC giờ 24Cxx , 93cxx như Carprog . Sau đó các bạn nhập IC giờ này vào phần mềm và đổi lại giờ như mong muốn
[HIDE-POSTS=5]http://data.vietdiesel.com/31g[/HIDE-POSTS]
snapcrab_noname_2017-7-26_9-17-5_no-00-png.16


You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
 

Attachments

    You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
Last edited:
Phần mềm này là phần mềm đổi file Hex cho IC giờ Komatsu . Bạn cần những công cụ có thể đọc được IC giờ 24Cxx , 93cxx như Carprog . Sau đó các bạn nhập IC giờ này vào phần mềm và đổi lại giờ như mong muốn
***Hidden content cannot be quoted.***
snapcrab_noname_2017-7-26_9-17-5_no-00-png.16


You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
thanks
 
Phần mềm này là phần mềm đổi file Hex cho IC giờ Komatsu . Bạn cần những công cụ có thể đọc được IC giờ 24Cxx , 93cxx như Carprog . Sau đó các bạn nhập IC giờ này vào phần mềm và đổi lại giờ như mong muốn
***Không thể trích dẫn nội dung ẩn.***
snapcrab_noname_2017-7-26_9-17-5_no-00-png.16


You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
Thank ad ạ
 
Phần mềm này là phần mềm đổi file Hex cho IC giờ Komatsu . Bạn cần những công cụ có thể đọc được IC giờ 24Cxx , 93cxx như Carprog . Sau đó các bạn nhập IC giờ này vào phần mềm và đổi lại giờ như mong muốn
***Hidden content cannot be quoted.***
snapcrab_noname_2017-7-26_9-17-5_no-00-png.16


You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
Ok
 
Top