Phần mềm Doosan DMS miễn phí

Webmaster

Administrator
Credits
994
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU
 
Last edited:
You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
 

Attachments

    You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
 
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
 
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
hay
 
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
Thanks for all.
 
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
thanks for great share
 
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.

Rất cám ơn ạ!
 
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
Bạn nào download được chia sẻ mình với, bị mất 100 cups mà link bị hỏng rồi.
Cám ơn
 
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
 
Các bạn muốn đọc lỗi cho các dòng máy công trình Doosan ?
Bạn cần có Doosan DMS nhé . Doosan DMS là phần mềm chuẩn đoán lỗi thủy lực cho máy Công trình Doosan . Bạn cần có Cable RS232 sau đó kết nối như hình dưới đây , cài phần mềm vào máy tính win 7
pinlayout-dms-cable-jpg.18


Hỗ trợ Flash lại hộp Epos nữa nhé nhưng bạn phải có HEX file thì mới cài được . Các loại máy công trình hỗ trợ đó là :
DX140LC-3
DX140LCR-3
DX140W-3
DX170W-3
DX180LC-3
DX190W-3
DX210W-3
DX210LCR-3
DX225LC-3
DX255LC-3
DX300LC-3
DX340LC-3
DX350LC-3
DX350LCY-3
DX380LC-3
DX420LC-3
DX490LC-3
DX700LC-3
DX140LC-5
DX140LCR-5
DX180LC-5
DX220LC-5
DX230LCN-5
DX230LCR-5
DX250LC-5
DX300LC-5
DX340LC-5
DX380LC-5
DX420LC-5
DX490LC-5
DX140W-5
DX170W-5
DX190W-5
DX210W-5

Doosan Wheel loader
No Model name
DL200-3
DL250-3
DL300-3
DL300-3 (eMCV)
DL350-3
DL350-3 (eMCV)
DL400-3
DL400-3 (eMCV)
DL450-3
DL450-3 (eMCV)
DL550-3
DL550-3 (eMCV)
DL200-5
DL250-5
DL300-5
DL300-5 (eMCV)
DL350-5
DL350-5 (eMCV)
DL400-5
DL400-5 (eMCV)
DL450-5
DL450-5 (eMCV)
DL550-5
DL550-5 (eMCV)

DX120-9C
DX220LC-9C
DX340LC-9C
DX380LC-9C
DX420LC-9C
DX500LC-9C
DX190WA
DX210WA
DX225LCA
DX225NLCA
DX260LCA
DX300LCA
DX340LCA
DX420LCA
DX480LCA
DX700LCA
DX55W-5 Korea
DX55W-5 China
DX55W-5 EU
DX55-5 Korea
DX55-5 China
DX55-5 EU

You don't have permission to view attachments. Attachments are hidden.
Cảm ơn cụ
 
Top